Concurs d’Aplicacions mòbils

Concurs d’aplicacions mòbil

L’esdeveniment es realitzarà el dia 27 d’octubre de 2017 a la sala d’actes, l’horari del concurs es publicarà més endavant.

Els participants podran concursar individualment o en grups de fins a 4 persones i hi haurà dues modalitars independents:

Categoria oberta: podrà participar tothom que vulgui i el premi consisteix en un xec pel valor de 100€ + un complement.

  • Categoria tancada: podrà participar tothom que s’ha inscrit en qualsevol dels cursos duts a terme a l’estiu d’aquest mateix any. El premi consisteix en el reintegrament dels diners del curs realitzat.

 
El jurat del concurs estarà format per membres de la junta de BMA i professionals del sector.

Bases del concurs:

  • Els concursants podran participar individualment o en grups de fins a 4 persones.
  • iOS/Android.
  • Temàtica lliure.